Zorgverzekering

Zorgverzekering
Zorgverzekering
De zorgverzekering is in Nederland verplicht. Aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht en kunnen worden toegevoegd aan de basisverzekering. Het basispakket wordt elk jaar door de overheid vastgesteld, hieronder een overzicht van wat er dit jaar geldt & op deze website of zorgverzekering vergelijken vindt je een mooi overzicht van de mogelijke partijen.

Inhoud basispakket 2012

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • dyslexiezorg;
 • medicijnen;
 • geneeskundige ggz;
 • kraamzorg;
 • (medische) hulpmiddelen;
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling, logopedie, ergotherapie;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) tot 18 jaar;
 • tandheelkundige zorg zoals kunstgebit en kaakchirurg
 • ziekenvervoer.

Veranderingen in het basispakket van de zorgverzekering sinds 1 januari 2012

Doordat het kabinet de groei van de uitgaven in de zorg wil remmen wordt sinds 1 januari 2012 het basispakket versoberd.

 • Volwassenen moeten de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen zelf betalen. Langdurige fysiotherapie wordt bij een aantal aandoeningen niet meer vergoed.
 • Het aantal behandelingen bij de eerstelijnspsycholoog dat wordt vergoed is teruggegaan van 8 naar 5. De eigen bijdrage is verhoogd naar € 20 per zitting.
 • Sinds 2012 geldt er een eigen bijdrage voor behandelingen in de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz) van € 100 of € 200. De hoogte is afhankelijk van de duur van de behandeling. Daarnaast geldt er een eigen bijdrage bij opname in een ggz-instelling. Cliënten die gedwongen zijn opgenomen of in een crisis verkeren hoeven de eigen bijdrage voor behandeling niet te betalen. De beide bijdragen gelden voor cliënten van 18 jaar of ouder.
 • De behandeling van aanpassingsstoornissen (psychische stress bij belangrijke gebeurtenissen) wordt niet meer vergoed.
 • Dieetadvies wordt, op een aantal uitzonderingen na, niet meer vergoed.
 • In het stoppen-met-roken-programma worden de kosten voor ondersteunende geneesmiddelen niet meer vergoed.
 • Maagzuurremmers worden niet meer vergoed. Uitzonderingen zijn de maagzuurremmers voor chronisch gebruik (gedeeltelijke vergoeding) en maagzuurremmers in injectievorm (volledige vergoeding).

Veranderingen in het basispakket vanaf 2013

Voor 2013 zijn de volgende aanpassingen van het basispakket van de zorgverzekering voorgesteld:

 • Het eigen risico gaat omhoog naar € 350. Wie een laag inkomen heeft, krijgt als compensatie extra zorgtoeslag.
 • Rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen gaan uit het basispakket.
 • Er komt een eigen bijdrage van 25% bij de aanschaf van gehoortoestellen.
 • De eigen bijdrage in de curatieve geestelijke gezondheidszorg (tweedelijns ggz) wordt afgeschaft.
 • Het stoppen-met-rokenprogramma komt terug in het basispakket. Dit programma richt zich op verandering van het gedrag onder begeleiding van een zorgverlener.
 • Maximaal 3 behandeluren dieetadvies worden vergoed.
 • Er komt een recht op vergoeding van totaal 3 ivf-behandelingen, waarbij:
  • tot 38 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 embryo bij de 1e 2 ivf-pogingen, bij de 3e poging 1 of 2 embryo’s;
  • van 38 jaar tot 43 jaar alleen recht bij terugplaatsing van 1 of 2 embryo’s bij alle 3 pogingen;
  • vanaf 43 jaar geen recht meer op vergoeding van ivf-pogingen of andere vruchtbaarheidsgerelateerde zorg.
 • Kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen, krijgen de fluoridebehandeling vergoed.

Eigen bijdrage liggeld gaat niet door

De voorgenomen eigen bijdrage van € 7,50 per ligdag in het ziekenhuis gaat niet door. De Tweede Kamer stemde op 9 oktober 2012 in met deze maatregel.

Plannen om de vergoeding bij een naturapolis te wijzigen

Voor de zorgverzekering kunnen mensen een zogenoemde ‘restitutiepolis’ of ‘naturapolis’ afsluiten. Ook zijn er tussenvormen. Mensen met een restitutiepolis kunnen zelf kiezen voor een zorgaanbieder. Mensen met een naturapolis kiezen in principe voor een zorgaanbieder waarmee de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Kiezen deze verzekerden toch voor een andere zorgaanbieder, dan moet de verzekeraar alsnog het grootste gedeelte van de kosten vergoeden.

Het is de bedoeling dat meer verzekerden zullen kiezen voor een gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgverzekeraar kan zo goedkopere en betere zorg inkopen. Wanneer dit ingaat is nog niet bekend.

Acceptatieplicht zorgverzekeraar

Elke zorgverzekeraar is verplicht om iedereen tegen een vaste premie een basis zorgverzekering aan te bieden. Er mogen geen hogere premies worden gerekend voor zieken of ouderen. Je kan ervoor kiezen om een basis zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Overstappen naar andere zorgverzekeraar

Elk jaar mogen verzekerden overstappen naar een andere zorgverzekeraar, hieronder vind u een overzicht met een aantal zorgverzekeraars.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/basisverzekering

Polisvoorwaarden en aanvullende verzekeringen
In de polisvoorwaarden kunt u lezen wat uw zorgverzekeraar precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Wanneer er bepaalde zorg niet standaard.