Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering is een verzekering waarmee je, je voor de kosten kunt van ongevallen kunt beschermen. Er vindt uitkering plaats bij ziekenhuisopname, blijvende invaliditeit en overlijden. De definitie voor een ongeval is door verzekeraars vastgesteld zodat hier geen onenigheid over kan bestaan, de defenitie van een ongeval luidt: “Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan, of zijn of haar dood.”

Voorvallen die vaak ook verzekerd zijn met een Ongevallenverzekering
Deze voorvallen vallen niet binnen de defenitie van een ongevallenverzekeringen, maar worden vaak wel meeverzekerd. – Wondinfecties en bloedvergiftiging;
– Acute vergiftiging;
– Zonnesteek;
– Verstuiking, ontwrichting en spierscheuring;
– Complicaties na een ongeval als gevolg van eerste hulp of een medische behandeling;
– Overlijden door verstikking, verdrinking en bevriezing.