Arbeidsongeschiktheid (AOV)

ArbeidsongeschiktheidsverzekeringVeel ondernemers taan er niet bij stil, het kan namelijk voorkomen dat je arbeidsongeschikt raakt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)  biedt de oplossing. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandige ondernemers.

Doel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
Het doel van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is om de continuïteit van de onderneming te waarborgen door het inkomen van de ondernemer op te vangen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, hieronder vallen zelfstandigen, directeur-groothandels, vrije beroepsoefenaars en meewerkende echtgenoten.

De verzekerde wordt uitgekeerd bij ziekte of invaliditeit. De arbeidsongeschiktheidsverzekering eindigt bij een vooraf overeengekomen eindleeftijd, deze eindleeftijd is uiterlijk 65 jaar of eerder bij risicovolle beroepen

Het verzekerde inkomen bij de  arbeidsongeschiktheidsverzekering:
De verzekerde som van de arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal afgeleid van het inkomen van de ondernemer. Maar de verzekeraar zal doorgaans niet meer dan 80% van het inkomen willen verzekeren. Het komt ook voor dat de ondernemer voldoende verzekerd om een vervanger voor hem in te huren.